Team wedstrijden - Snel tempo


Uitnodiging Sneldammen voor Teams 2019-2020

Vanwege corona afgelast!


Beste dammers,

Op vrijdag 27 maart 2020 vindt in Sinderen het kampioenschap van Gelderland sneldammen voor teams plaats. Dit jaar kent dit toernooi een open inschrijving, dus alle verenigingen kunnen een onbeperkt aantal teams inschrijven voor de finale. Er wordt gespeeld in de hoofd-, eerste en tweede klasse. Een aantal spelregels van het toernooi.
  • Er wordt gespeeld met viertallen, die in een vaste samenstelling spelen.
  • Bij de teamsamenstelling hoeft er geen verband met de bondscompetitie te zijn. (Men mag in een lagere klasse spelen.)
  • De exacte toernooivorm is afhankelijk van het aantal inschrijvingen. Er wordt naar gestreefd om 7 ronden te spelen.
  • Teams dienen een inschrijfgeld van € 7,50 te betalen.
  • Teams dienen twee setjes speelmateriaal (bord, schijven en klok) mee te nemen.

Op vrijdag 27 maart 2020 dient men om 19:30 uur aanwezig te zijn in de speellocatie:

Het volledige reglement is hier te lezen.
Het deel dat specifiek betrekking heeft op het sneldammen voor teams staat op pagina 24.

Teams kunnen zich aanmelden tot en met 20 maart 2020 via het inschrijfformulier op de website van de Gelderse Dambond.

Op dit moment is er in ons land uiteraard onzekerheid omtrent het Coronavirus. Mocht blijken dat het aantal deelnemende teams te gering is of dat het van overheidswege niet raadzaam wordt geacht het toernooi door te laten gaan, dan bestaat de mogelijkheid dat het toernooi wordt geannuleerd. Hoe dan ook is deelnemen op eigen risico. Door deel te nemen erkennen deelnemers dat de GDB, de gastvereniging, het Buurtschapshuis en de organisatoren niet aansprakelijk zijn voor eventuele problemen die door deelname ontstaan.

We zien de inschrijving van uw team met belangstelling tegemoet.


Met vriendelijke groet,
Namens het bestuur van de GDB,
Erik van de Weerdhof