Jan van der Zwan cup


Uitnodiging Jan van der Zwan cup 2023-2024

Beste dammers,

Ook dit seizoen zal het bekertoernooi van de GDB, de Jan van der Zwan Cup, weer worden gespeeld. Dit toernooi wordt gespeeld met viertallen, die het volgens het knock-out systeem tegen elkaar opnemen. Het team dat de wedstrijd wint gaat door naar de volgende ronde, de verliezer valt af.

De speeldata zijn als volgt.

Ronde 118 maart - 22 maart 2024
Ronde 28 april - 12 april 2024
Ronde 322 april - 26 april 2024
Ronde 413 mei - 17 mei 2024
Ronde 527 mei - 31 mei 2024

Behalve de winst van de Jan van der Zwan-Cup staat er ook deelname aan de bekercompetitie 2025 van de KNDB op het spel. Op dit moment is nog niet bekend hoeveel plaatsen de GDB toegewezen zal krijgen voor dit toernooi.

Voor het toernooi wordt voor elke ronde geloot, totdat alle deelnemende teams tenminste één wedstrijd hebben gespeeld. Wanneer dat het geval is wordt met loting een Wimbledon-schema voor de resterende wedstrijden bepaald.

Enkele andere belangrijke spelregels van het toernooi zijn.

  • Verenigingen kunnen een onbeperkt aantal teams inschrijven.
  • Ieder lid van een vereniging is gerechtigd om voor ieder willekeurig team van die vereniging uit te komen, met dien verstande dat spelers voor slechts één vereniging en binnen die vereniging in slechts één team kunnen deelnemen aan de Jan van der Zwan-Cup.
  • Alle teams zijn gelijk. Bij de loting zijn er geen bijzondere rechten voor de hoger spelende teams, en bij een gelijkspel zijn er geen bijzondere rechten voor de lager spelende teams.
  • De wedstrijden worden gespeeld op de clubavond van één van de teams.
  • Het speeltempo is 50 zetten in anderhalf uur, gevolgd door 25 zetten per half uur. Met wederzijds goedvinden van beide teams is het toegestaan dit tempo in onderling overleg te wijzigen in 45 minuten plus 1 minuut per zet.
  • Uitstel van wedstrijden is in principe niet mogelijk.
  • De uitslagen zullen worden doorgegeven aan de KNDB om te worden verwerkt in de ratinglijst.

Het volledige reglement is te raadplegen achter de volgende link.
https://www.geldersedambond.nl/joomla/index.php?option=com_content&view=article&id=51&Itemid=176
Het deel dat specifiek betrekking heeft op de bekercompetitie staat op pagina 22 en 23.

De geldende coronamaatregelen (voor zover van toepassing) dienen ten allen tijde in acht te worden genomen.

Inschrijving is mogelijk tot en met 1 maart 2024.
U kunt de teams inschrijven middels een online inschrijfformulier op de website van de GDB.

De GDB ziet de aanmeldingen van uw vereniging met belangstelling tegemoet.

Met vriendelijke groet,
Namens het bestuur van de GDB
Erik van de Weerdhof