Persoonlijke wedstrijden - Snel tempo


Informatie Persoonlijk Kampioenschap
van Gelderland Sneldammen 2020

Vanwege corona afgelast!


Dit toernooi wordt op zaterdag 11 april 2020 gespeeld in:
De Commanderij
Commandeursweg 44
6721 ZM te Bennekom
.

Men dient uiterlijk 9:45 uur aanwezig te zijn, bij latere aankomst is deelname niet meer zeker. Aan spelers die ondanks aanmelding niet deelnemen kunnen sancties worden opgelegd.

Behalve het kampioenschap van Gelderland staat tevens deelname aan de halve finales van het sneldamkampioenschap van Nederland op het spel. De GDB heeft voor deze wedstrijden de volgende aantallen plaatsen per categorie toegewezen gekregen.

CategorieAantal plaatsen NK
Categorie A 4
Categorie B 4
Categorie C 4
Categorie D Geen NK
Vrouwen 5
Junioren 6
Aspiranten 5
Pupillen 6
Welpen 6


De exacte toernooivorm is afhankelijk van het aantal inschrijvingen in de verschillende klassen. Het speeltempo bedraagt bij voorkeur vijf minuten basistijd plus vijf seconden per zet. Voor zover de beschikbare klokken hiertoe niet de mogelijkheid bieden, wordt in de ‘lagere’ klassen gespeeld met het tempo van tien minuten voor de gehele partij. Binnen een klasse wordt een uniform speeltempo gehanteerd.


Bereidverklaring:

  • Verklaart zich bereid om mee te doen met het persoonlijk kampioenschap sneldammen van de GDB op zaterdag 11 april 2020 te Bennekom.
  • Gaat akkoord met de inschrijfgelden (€ 4,- voor de seniorencategorieën en € 3,- voor de jeugdcategorieën, ter plekke te voldoen), reglementen en wedstrijdvoorwaarden.
  • Is zich ervan bewust dat hij / zij er zelf verantwoordelijk voor is om na te gaan dat hij / zij voldoet aan de voorwaarden om deel te nemen in de categorie van aanmelding, alsmede dat hij / zij er zelf verantwoordelijk voor is ervoor te zorgen dat hij / zij als lid is aangemeld bij de GDB en de KNDB. Indien men op niet als bondslid is geregistreerd dient men er rekening mee te houden dat deelname aan het toernooi of vervolgwedstrijden (halve finales NK) kan worden geweigerd.
  • Is bekend met het feit dat deelnemers in noodgevallen kan worden verzocht een set materiaal (bord, schijven en klok) per persoon mee te nemen. (Deze bepaling is bedoeld voor noodgevallen. Er wordt verwacht en gehoopt dat dit niet nodig zal zijn.)