Persoonlijke wedstrijden - Snel tempo


Inschrijfformulier Persoonlijk Kampioenschap
van Gelderland Sneldammen 2024

De inschrijftermijn is tot en met zaterdag 30 maart 2024!
  
Selecteer speler
Voornaam 1)
Tussenvoegsel 1)
Achternaam 1)
Rating 1)
Vereniging 1)
Selecteer geboortejaar 3)
Categorie 1)
Telefoonnummer 2)
Email-adres
Opmerkingen
Bereidverklaring 4)Akkoord
1)
Velden worden automatisch ingevuld indien een naam wordt geselecteerd uit de lijst.
Staat de naam echter niet in de lijst, dan is deze handmatig in te voeren.


2)
Alleen verplicht indien geen email adres is ingevuld.


3)
Alleen verplicht bij de jeugdcategorieën.


4)
Bovengenoemde:
  • Verklaart zich bereid om mee te doen met het persoonlijk kampioenschap sneldammen van de GDB op zaterdag 13 april 2024 te Sinderen.
  • Gaat akkoord met de inschrijfgelden (€ 4,- voor de seniorencategorieën en € 3,- voor de jeugdcategorieën, ter plekke te voldoen), reglementen en wedstrijdvoorwaarden.
  • Is zich ervan bewust dat hij / zij er zelf verantwoordelijk voor is om na te gaan dat hij / zij voldoet aan de voorwaarden om deel te nemen in de categorie van aanmelding, alsmede dat hij / zij er zelf verantwoordelijk voor is ervoor te zorgen dat hij / zij als lid is aangemeld bij de GDB en de KNDB. Indien men op 30 maart 2024 niet als bondslid is geregistreerd dient men er rekening mee te houden dat deelname aan het toernooi of vervolgwedstrijden (halve finales NK) kan worden geweigerd.
  • Is bekend met het feit dat deelnemers in noodgevallen kan worden verzocht een set materiaal (bord, schijven en klok) per persoon mee te nemen.
    (Deze bepaling is bedoeld voor noodgevallen. Er wordt verwacht en gehoopt dat dit niet nodig zal zijn.)Dit toernooi wordt op zaterdag 13 april 2024 gespeeld in Buurtschaphuis, Sinderenseweg 112, 7065 BM te Sinderen.
Men dient uiterlijk 12:45 uur aanwezig te zijn, bij latere aankomst is deelname niet meer zeker.
Aan spelers die ondanks aanmelding niet deelnemen kunnen sancties worden opgelegd.


Na afronding van uw inschrijving ontvangt u een e-mail ter bevestiging.
Indien u deze niet ontvangt adviseren wij u om in de deelnemerslijst na te gaan of uw inschrijving is verwerkt.