Overige nieuws


Tonny Hoebink 60 jaar lid van de KNDB

Dam Club Hengelo

Op de clubavond was er een vrolijke aanleiding om te beginnen. Tonny Hoebink was in februari 60 jaar lid van de KNDB. Hier was nog niet bij stil gestaan om verschillende redenen, maar nu werd hij toch in het zonnetje gezet. De voorzitter bedankte hem voor al die jaren dat hij als trouwe clubgenoot aanwezig is. In vroegere jaren zat hij vele jaren in het bestuur en was hij penningmeester van DCH.

De damklokken van DCH met het daarbij behorende uurwerk is in al die tijd bij Tonny onder controle geweest en nog steeds is het zo wanneer er iets is; dat kijkt Tonny wel effe na.

Hij kreeg een oorkonde van 60 jaar lidmaatschap van de KNDB uitgereikt en een geschilderde bord van DCH. Ook zijn echtgenote die aanwezig was werd bedankt dat zij Tonny altijd succes en het beste wenste als hij naar damclub ging. Zij kreeg een mooie bos bloemen.