Overige nieuws


Gebroeders Jaap en Harry Vos 40 jaar lid

Verslag website DCH Hengelo:

Een speciaal woord van dank was aan twee jubilarissen Jaap en Harry Vos die beide al jaren in het bestuur van DCH zitten en daar een aardig steentje aan bijdragen. Beide dammers zijn nu al veertig jaar lid van DCH en van de KNDB waar voor zij een gouden speld kregen uitgereikt.
Daarbij kregen de dames een bos bloemen, omdat zij "elke donderdag avond alleen zitten".


Gebroeders Jaap en Harry Vos 40 jaar lid van DCH en KNDB

Zie ook website van DCH Hengelo