Overige nieuws


In memoriam Dick van Ommeren

In memoriam Dick van Ommeren.

Zondag 19 februari bereikte de Gelderse Dambond het bericht dat onze hoog gewaardeerde penningmeester Dick van Ommeren op 85-jarige leeftijd was gestorven. Zijn overlijden op donderdag 16 februari raakt ons diep. We kunnen het ons nog moeilijk voorstellen.

Dick van Ommeren was een bijzondere en wijze man. Een hele attente lieve gastheer met een nadrukkelijke eigen mening. Eigenlijk had hij altijd wel gelijk. Vanaf 2009 was hij penningmeester van de Gelderse Dambond en zijn taken vulde hij met veel flair in. Toen ik hem rond 2012 – Dick was inmiddels 80 jaar – vroeg of hij er niet over dacht om te stoppen, reageerde hij heel accuraat. Hij liet me weten dat leeftijdsdiscriminatie verboden is en dat hij me zou laten weten als hij wilde stoppen. Bovendien had hij alles al geregeld als er iets mocht gebeuren.

De damclub uit Tiel heeft met Dick van Ommeren een bijzonder gewaardeerd clublid verloren. De Gelderse Dambond zal de vakbekwaamheid en charme van Dick van Ommeren enorm missen.

We hopen en vertrouwen erop dat zijn naasten en familie zich goed door deze moeilijke periode heen zullen slaan en wensen hen veel sterkte bij het verwerken van het verlies van een heel fijn en bijzonder mens. We hopen echter dat het een troost voor hen is dat zij niet alleen staan, dat anderen hem ook missen om vele verschillende redenen. Wij zijn blij dat wij hem zolang hebben mogen kennen, we missen hem, maar we zullen ons hem in dankbaarheid herinneren.

 

21 februari 2017,

Namens het bestuur van de Gelderse Dambond,

Gerhard Gerritsen (voorzitter/secretaris)