Overige nieuws


In Memoriam Berend Jan Schoneveld

Op 16 maart jl. is na een kort ziekbed op 97 jarige leeftijd overleden Berend Jan Schoneveld.

Hij is op 3 juli 1921 geboren in Laren en werd aldaar lid van de damvereniging Denk en Zet op 01-01-1939. Nadat Berend Jan vanwege zijn werk naar Almen was verhuisd werd hij lid van DSV “Ons Genoegen“ te Almen.

Op 1 januari jl. was hij 80 jaar lid van de KNDB en ontving uit handen van Johan Haijtink een speciaal voor deze gelegenheid gemaakte oorkonde (zie foto in Damspel van maart jl.).

Berend Jan is jaren achtereen secretaris van onze vereniging geweest waarmee hij gestopt is na het fuseren van de dam- en schaakverenigingen in de voormalige gemeente Gorssel in 1995.

Berend Jan is 3x kampioen van onze vereniging geworden en wel in de seizoenen 1985 - 1987 en 1988. Hij was zeer actief in de damwereld en bezocht veel damtoernooien in deze regio. Tot voor enkele weken terug speelde hij nog met veel plezier in de onderlinge competitie van “Ons Genoegen“ in Almen.

Berend Jan was vanaf 1 september 2008 erelid van onze vereniging. Wij blijven hem herinneren als een zeer trouw lid en liefhebber van het damspel.